Nineteen-year-old Amanda dreams of Berlin and of a more fun-filled life. She does not want to get stuck in Gothenburg like everyone else and end up with some boring guy and a job that feels meaningless. Surely, life should be lived to the max. Shouldn’t it? HSDrömmen om Berlin och ett roligare liv lockar 19-åriga Amanda. Hon vill inte fastna i Göteborg som alla andra med någon tråkig kille och ett jobb som känns meningslöst. Livet måste ju levas fullt ut. Eller? HS