A documentary about children from different parts of the world who live in a refugee camp in northern Sweden. Many of the children do not know why they came to this country. They have different languages, history and background. What they do have in common is their dreams, emotions, play and laughter.Dokumentär om barn från olika delar av världen som bor på en flykting- förläggning i norra Sverige. Många av barnen vet inte varför de kommit till det här landet. De har olika språk, historia och bakgrund. Gemensamt är drömmarna, känslorna, leken och skrattet.