”If you close your eyes, you’ll be invisible. I promise, it works!”, says Bahar when Dad tells them that they have to hide in Germany, where they have fled to, to escape the war. But all of a sudden Dad is gone and Bahar finds himself walking aimlessly through the city which is both magical and dangerous at night.”Om du blundar blir du osynlig, jag lovar, det funkar!”, säger Bahar när pappa berättar att de måste gömma sig i Tyskland dit de just flytt undan kriget. Men plötsligt är pappa borta och Bahar irrar ensam runt i staden som är både magisk och farlig om natten.