Seventeen-year-old Mathilde shares her thoughts about stepping into the role of an adult woman and about others’ expectation of her playing the femme fatale role. She feels as ambivalent toward what that means about the way other people will look at her as toward her own ability to relate to other people.Sjuttonåriga Mathilde berättar sina tankar kring att kliva in i rollen som vuxen kvinna och att förväntas spela femme fatale. Hon är kluven i medvetenheten om vad det innebär för andras sätt att se på henne och hennes egna möjligheter att relatera till andra människor.