From today, a boy must catch the bus to a new school. The old school was forced to close when the number of students steadily declined. He gets off at the bus stop but decides instead to go into the woods.Från och med idag ska en pojke ta bussen till en ny skola. Den gamla skolan tvingades stänga när antalet elever stadigt minskade. Han stannar till vid busshållplatsen, men fortsätter sedan in i skogen, upp i bergen. Det är höst.