Astrid, Teresa and Kim spend the afternoon in the space between the safe life of leisure time and the hard, adult city life. A film about peer pressure, courage and what happens when things get so bad that any way out is the wrong way out. IAAstrid, Teresa och Kim tillbringar eftermiddagen i mellanrummet mellan trygg fritistillvaro och hård vuxenstad. En film om grupptryck och mod och när det blir så jobbigt att alla utvägar är fel. IA