Bella and Luke are an item. One evening, when they have sex, something happens that will have consequences. A brilliant portrayal of first love which raises challenging questions about personal boundaries and sex. DLBella och Lukas är ihop. En kväll när de har sex händer något som får vissa konsekvenser. Briljant skildring av första förälskelsen som på ett utmanande sätt väcker frågor om gränsdragning och sex. DL