One family, two arborists and a friend met in the aftermath of a tragedy. A beautiful film about grief, compassion and how our experiences sometimes bring us together.En familj, två arborister och en vän möts i efterdyningarna av en tragedi. En vacker film om sorgearbete, medmänsklighet och om hur våra erfarenheter ibland för oss samman.