”We’ll build a boat!” decide two boys who live by a river in Egypt. But what materials do you need to build a boat? How do you go about it? And where do you go when the boat’s finished? A poetic film, without dialogue, about ideas, dreams and play!
Handicrafts, nature, the outdoorsVi bygger en båt, bestämmer de två pojkarna som lever vid floden i Egypten. Men vad behövs för material att bygga en båt av? Hur går det till? Och vart bär färden när båten är klar? En poetisk film utan tal om idéer, drömmar och lek!

Slödj och hantverk, naturen, utomhus