Elin is trying to fit in at a new school while her classmates are preparing for the class skiing trip to the mountains. She quickly understands that the children are divided into the rich and the poor but she doesn’t really know where she belongs.Elin, 8 år, får sin första upplevelse av klasskillnader när hon försöker passa in på sin nya skola. En skola där barnen åker utför i fjällen istället för bakom ishallen. En kortfilm baserad på verkliga händelser.