When Carl tires of Alma and Bea interrupting the football training, the two girls decide to get even for what they perceive as unwanted sexual advances. But who is the victim and who is the perpetrator? How would reverse gender roles affect the subsequent police interview?När Carl tröttnar på att Alma och Bea stör fotbollsträningen bestämmer de två tjejerna sig för att ge igen även för det som de uppfattar som oönskade sexuella inviter. Men vem är egentligen offer och vem är gärningsman? Hur skulle omvända könsroller påverkat det efterföljande polisförhöret?