Two children are playing on the beach. One of them finds a sea shell and suddenly their vivid imagination comes to life. The sea shell becomes a tool that transforms heaven and sea, colours and images into playful animations. Everything is possible and nothing is really how it used to be!Två barn leker på en sandstrand. Plötsligt hittar ett av barnen en snäcka som väcker fantasins bilder till liv. Snäckan blir ett verktyg som förvandlar hav och himmel, färger och bilder till lekfulla animationer. Allt blir möjligt och ingenting riktigt mer som vanligt!