Five girls live in a rehabilitation centre for teenagers in Paris. They all carry the scars of a hard and complicated past. Here, they create a fellowship all their own, and the girls work hard to redefine themselves as something other than victims, something new and hopeful. TSS

Identity, social issues, existential questionsFem tjejer bor på ett rehabiliteringscenter för tonåringar i Paris, alla är märkta av ett svårt och struligt förflutet. Där skapar de sig en egen gemenskap och tjejerna kämpar för att inte identifiera sig som offer längre, utan som något nytt och hoppfullt. TSS

IDENTITET, SAMHÄLLSFRÅGOR, LIVSFRÅGOR