[:en]It’s finally time for BUFF once again – the film festival in Malmö where everyone is welcome.

In the run-up to this year’s festival, we’ve tried to create a programme, which is as inclusive as possible. It’s important that all of us should be able to identify with on-screen characters and that as many different stories as possible are made available. Not only film producers have a responsibility here but also those who distribute films. With them lies the power to decide which films are made available to an audience. During BUFF, this is up for discussion at a seminar on Wednesday evening, followed the next day by a series of workshops for school students around the theme “Who gets to be seen?”

The theme of this year’s festival is boundaries. Boundaries which we have to relate to in some way or other on a daily basis. Recently, we’ve once again been reminded that not everyone is welcome everywhere in the world. That instead, there are distinct borders indicating exactly where you are physically allowed to be. Aside from clearly defined national borders, we can also talk about boundaries in another sense. Boundaries which are sometimes perceived as unclear and difficult to define. Boundaries which spell out how you should behave at school or at work or limits on your appearance.

BUFF 2016 explores the notion of boundaries and challenges our ideas of just where the line should be drawn. Crossing the line is all about challenging various norms, but also about being able to physically set foot over a border between one place and another.

New for this year is Classics Series: Film and Director Meet. Here audiences can meet directors and other members of the creative teams behind a number of films, for in-depth discussions of themes and film language. As well as this, more films than ever before will be followed up by the opportunity to discuss thematic elements and film narrative. Read more in this catalogue about which films this applies to, and keep an eye on BUFF’s website for updated information on which guests will be in attendance.

Welcome to a film festival that is open to everyone.

BUFF Film Festival,
Julia Jarl (Festival Director), Daniel Lundquist (Programme Manager)[:sv]Nu är det äntligen dags för BUFF igen – filmfestivalen i Malmö där alla är välkomna.

Inför festivalen i år har vi arbetat för att skapa ett så inkluderande program som möjligt. Det är viktigt att alla ska känna igen sig på vita duken och att så många olika berättelser som möjligt sprids. Här har producenter av film ett ansvar men också visningsaktörer – som har makten att bestämma vilka filmer som ska tillgängliggöras för en publik. Detta diskuteras under BUFF i ett seminarium på onsdag kväll och följs av workshops för elever på temat ”Vem får synas?” följande dag.

Årets tema är gränser. Gränser som vi dagligen måste förhålla oss till på ett eller annat sätt. Den senaste tiden har vi återigen blivit påminda om att alla inte är välkomna på alla geografiska platser i världen, utan att det istället finns tydliga gränser som talar om var du fysiskt får lov att befinna dig. Utöver de väldefinierade landsgränserna kan vi även tala om gränser inom andra områden. Gränser som ibland uppfattas som vaga och svåra att överblicka. Gränser som talar om hur du får bete dig i skolan eller på jobbet, eller gränser för hur du får se ut.

2016 års upplaga av BUFF utforskar begreppet gränser och utmanar våra föreställningar om var gränsen egentligen går. Att vara gränsöverskridande handlar om att utmana olika normer, men också om att fysiskt ta steget över en gräns, från en plats till en annan.

Nytt för i år är Klassikerserien: Film och regissörsmöten. Här får publiken träffa upphovspersoner och andra medverkande i filmerna för fördjupade samtal om filmernas tema och språk. Dessutom kommer fler filmer än tidigare att följas av samtal kring tematik och filmberättande. Läs mer om vilka filmer som följs av samtal samt håll utkik på BUFF:s hemsida för uppdateringar kring vilka gäster som är kopplade till filmerna.

Välkomna till en filmfestival där alla får vara med.

BUFF FILMFESTIVAL,
Julia Jarl (festivalchef), Daniel Lundquist (programchef)[:]