Planerar du att arbeta med film inom ramen för Skapande skola? 

Använd då BUFF Filmfestival som en resurs i ditt arbete!

BUFF är en internationell filmfestival som under 31 år arrangerats i Malmö. Under festivalen visar vi drygt 100 filmer på Malmös biografer, men även under övriga året ser vi till att barn och ungdomar får se bra film på biograf.

Under hela året bedriver vi ett film- och mediepedagogiskt arbete där vi samarbetar med skolor och driver olika projekt. Utgångspunkten är alltid de ungas perspektiv. Mångfald och jämställdhet är centrala ledord i allt vårt arbete. 2011-2014 genomförde vi projektet ”BUFF för alla” med medel från Allmänna Arvsfonden, där vi arbetade med elever med särskilda behov. Andra projekt har handlat om toleransfrågor och normbrytande pedagogik.

Vad kan BUFF bidra med?

  • Skräddarsydda projekt med utgångspunkt i kvalitativa filmupplevelser.
  • Kompetens kring att hitta filmer på olika teman.
  • Filmpedagogisk kompetens och stort kontaktnät av filmare och pedagoger.
  • Praktiskt kunnande kring att arrangera filmvisningar eller en festival.

Kontakt:
Daniel Lundquist, program- och filmpedagogiskt ansvarig
daniel@https://www.buff.se/