SCREEN är BUFF:s mötesplats för unga filmare från 18 år och uppåt. Konceptet för årets SCREEN-program har arbetats fram tillsammans med en referensgrupp bestående av unga filmare. Utifrån möten med olika inspiratörer får deltagarna reflektera över sitt filmskapande och gå på djupet i vad som är centralt just för dem. SCREEN-deltagarna får göra film tillsammans utifrån vissa spelregler och i nya konstellationer. På programmet står även seminarier om unga människors produktion av rörliga bilder online samt olika tillfällen för mingel och nätverkande med avslappnat häng för filmare.

Nytt för i år är att ett begränsat antal filmare har möjlighet att delta i ett särskilt program under SCREEN 2013 som startar på kvällen 12 mars och avslutas fredag eftermiddag 15 mars.  Ansök här senast 18 februari. 

Läs mer om SCREENs olika programpunkter:

Uppstart med filmsamtal, mingel och quiz (biljett, inbjudan eller ackreditering krävs)
Inspiratörerna och nyckelorden (öppet för alla med festivalkort eller ackreditering)
Ungas filmskapande online (öppet för alla med festivalkort eller ackreditering)
24 h filmworkshop (endast för filmare som antagits till SCREEN 2013)