The festival’s first seminar attracts people. With an ambition to reach a feeling like a coffee house opened for discussions; coffee, cinnamon buns and very nice lectures are  served. This seminar talks about the importance for  kids with special needs to get in contact with movies and filmmaking. Danish material solutions and clips from classes with special need’s study visit at the studios in Ystad is just some of the subjects that is going to be shown and discussed.

Tim ChronströmFilmfestivalens första sceminarium drar till sig folk. Med utgångspunkten att uppnå en ”fik-stämning” öppen för diskussioner bjuds det på kaffe, kanelbullar och mycket intressanta föreläsningar om hur viktigt det är för barn med funktionshinder att ta till sig film och filmskapande. Rent materiella lösningar från Danmark och filmexempel från särkoleklassers besök på studiorna i Ystad är bara några saker av det som visas och diskuteras.

Tim Chronström