BUFF:ff  er et finansieringsforum for samproduksjon innen film, tv og cross media for barn og unge. Her møtes filmskapere og potensielle finansører gjennom filmpitcher, seminarium og speed-dating. 

HUR KAN MEDIA BLI MER INTERAKTIVT FOR BARN OG UNGE?

BUFF FF inleddes starkt på onsdagsmorgonen med pigga filmare från många världsdelar. Seminariet fylldes snabbt på morgonen med folk från olika områden av mediabranschen som var intresserade av hur man i dagens läge kan integrera barn i ett interaktivt mediaspel. Seminariet inleddes med ett samtal av finansforumets huvudansvarige Annette Brejner och Viola Gabrielli, projektledare för Kids Regio som var en av samarbetarna för  seminariet.

Seminariet var riktat mot hur media skulle bli mer interaktivt för barn och unga och vilka de olika aspekterna var när de var med och bestämde. Christopher Sandberg från produktionsbolaget The company P som tidigare producerat prisvinnande transmedia projektet The truth  about Marika, föreläste om hur man skapade en platform där publiken kunde delta redan från starten och att det är vanligare att tittarna vill integreras i programmet och vara med och bestämma.

Maurice Wheeler från det digitala marknadsföringsbolaget Doco var en annan föreläsare som pratade mycket om hur man leder sin publik genom en cirkel där de börjar utan någon som helst information till att vara experter på programmet och dess innehåll genom att ge de olika information på vägen. Han pratade om barns olika utvecklingsstadier och hur man bäst riktade sig till de olika åldersgrupperna.

Sist men inte minst föreläste Mattias Mochis från Alphapanda om marknadsföring för film och hur viktigt det är i dagens läge att vara kreativ och använda sig av social media, Viral marketing, PR och bilda kreativa partnerskap med grupper, klubber m.m. som hjälper med att sprida ordet och informera folk i de tidiga stadierna.

KIDS-Regio & BUFF:ff International anordnade seminariet.

– Maria Stoianova