BUFF, the international film festival for children and young people in Malmö, celebrates its 30 year anniversary next year. Reserve March 11-16 to celebrate high quality content for children and to discuss the future of children’s films.

BUFF aims to be an arena where producers, distributors, financiers and educators meet, collaborating to boost the status and visibility of children’s films and content. We want all industry professionals to leave the festival with new ideas, knowledge and contacts, inspired to continue this important work all year long.

BUFF focuses on the challenges that independent producers face in a digital age and the need for innovating methods of production, distribution and financing. The BUFF Financing Forum will not be held in 2013.

We think these questions are top of mind for producers visiting BUFF:

 • How is children’s media consumption changing and what does it mean for me?
 • How can my content compete with international productions and what new business models for multi-platform content for children actually work?
 • How can I prolong the life-span of my film?
 • Will I need to be my own distributor and marketer in the future and how do I build the right production teams and partnerships?

To address these questions and to plan festival content for BUFF 2013, is a think-tank of Nordic and International producers. So far, we’re proud that the following producers have agreed to join BUFF:

 • Linda Hambäck, Lee Film, Sweden
 • Anttu Harlin, Anima Boutique, Finland
 • Frank Mosvold, Kool Produktion, Norway
 • Ida Brinck-Lund, Brinck-Lund Media ApS, Denmark

All industry professionals are hereby invited to take part in this development work by sending us thoughts and comments, and of course by joining in the discussions at the 2013 festival.

To act as the driving force of this work, the board of BUFF has appointed Julia Jarl as festival director.

– The staff of BUFF has worked hard the past years to establish a festival that works all year round to bring quality films to children, says Ina Alm, head of the BUFF board.

The Festival Director will build on this work to ensure the festival meets industry needs and makes its mark internationally. In BUFFs new organization, Cecilia Grubb will act as Festival Producer and Daniel Lundquist will act as Program Director and Head of Media Literacy.

For questions or comments, please contact festival director Julia Jarl or head of the BUFF board, Ina Alm.BUFF, den internationella filmfestivalen för barn och ungdomar i Malmö, firar 30 år nästa år. Boka datumen 11-16 mars för att ta del av ett innehållsrikt utbud för en ung publik och för att diskutera framtiden inom barnfilm.

BUFF är en mötesplats för producenter, distributörer, finansiärer och pedagoger där alla samarbetar för att öka statusen och synligheten av barnfilm och dess innehåll. Vi vill att alla våra professionella gäster ska lämna festivalen med ny kunskap, men även med nya idéer och kontakter, och därmed bli inspirerade att fortsätta detta viktiga arbete.

BUFF vill fokusera dels på de utmaningar som producenterna står inför i den nya digitala världen, men även behovet av nya innovativa idéer inom produktion, distribution och finansiering. BUFF Financing Forum äger inte rum under 2013.

Vi tror att dessa frågor är viktiga för producenter som besöker BUFF:

 • Hur förändras barns mediakonsumtion och vad betyder det för mig?
 • Hur kan mitt innehåll konkurrera med internationella produktioner och hur fungerar nya affärsmodeller för olika plattformar?
 • Hur kan min film få ett längre liv?
 • Behöver jag vara min egen distributör och marknadsförare i framtiden och hur skaffar jag mig rätt produktionsteam och samarbetspartners?

För att diskutera dessa frågor och planera vad BUFF 2013 ska erbjuda en professionell publik, har vi satt ihop en ”think-tank” med nordiska producenter. Än så länge kan vi stolt presentera följande producenter:

 • Linda Hambäck, Lee Film, Sverige
 • Anttu Harlin, Anima Boutique, Finland
 • Frank Mosvold, Kool Produktion, Norge
 • Ida Brinck-Lund, Brinck-Lund Media ApS, Danmark

Härmed är alla professionellt verksamma inom barn- och ungdomsfilm välkomna att delta i detta utvecklingsarbete genom att komma med idéer och tankar och självklart vara med i diskussionerna under festivalen 2013. För att aktivt driva detta arbete framåt har BUFFs styrelse utsett Julia Jarl som festivalchef.

– BUFFs personal har de senaste åren arbetat för att festivalen ska leva året runt och ge barn och ungdomar möjlighet att se värdefulla filmer, säger Ina Alm, styrelseordförande i BUFF Filmfestival.

Festivalchefen arbetar för att BUFF ska vara en självklar mötesplats för professionella gäster samt att festivalen positionerar sig internationellt. BUFFs nya organisation består även av Cecilia Grubb, festivalproducent samt Daniel Lundquist, program- och filmpedagogiskt ansvarig.

För frågor och kommentarer kontakta festvalchefen Julia Jarl, tel 0734-343025, julia@https://www.buff.se/, eller styrelseordförande Ina Alm, ina.alm@pub.malmo.se