Börja skriv för att söka

Barn filmar Malmö: filmvisning + samtal

Språk: Svenska

Fri entré, begränsat antal platser.

Förhandsanmälan: per.dahlbeck@malmo.se

Seminariet arrangeras av Pedagogisk Inspiration, Malmö stad.


Det är vår stad är en långfilmsdokumentär om Malmö som helt och hållet fotograferats av förskolebarn. Den 11 mars 2024 bjuder Malmö stad in till en specialvisning av filmen som följs av ett panelsamtal kring filmarbetet och fördjupade reflektioner kring filmen.

Barnen som gjort filmen ”Det är vår stad” är två till sex år gamla och kommer från 21 förskolor i Malmö. Arbetet har handletts av sammanlagt 78 pedagoger. Barnen har fått i uppdrag att med filmkameran dokumentera sina förskolor, sin närmiljö och sin stad. När barnen själva håller i kameran blir det möjligt att se världen med barnens blick – och ur barnens perspektiv. Filmarbetet har haft som syfte att stärka barnens åsiktsbildning och yttrandefrihet, i barnkonventionens anda. Efter en specialvisning av filmen kommer filmen och filmarbetet att diskuteras ur tre perspektiv: pedagogiskt, samhälleligt och konstnärligt.

Filmen har producerats av Film Fatale AB i samarbete med Swedish Ecstasy Film och Malmö stad. Projektet har erhållit stöd från Atea Sverige AB, BID Möllevången Sofielund, Reggio Emilia Institutet, Region Skåne och Svenska Filminstitutet.