Börja skriv för att söka

Barn filmar Malmö

Delaktighet och demokrati genom barns eget filmskapande i förskolan

Sedan 2020 pågår i Malmö ett arbete där barn i förskolan inbjuds att göra film som syftar till att stärka barns möjligheter att komma till tals i viktiga frågor i barnkonventionens anda. Projektet drivs av Pedagogisk Inspiration, vid Malmö stad, i nära samarbete med Förskoleförvaltningen och professionella filmskapare. Exempel från barnens filmer har visats på olika filmfestivaler – och fler exempel kommer att visas på seminariet under BUFF 2023.

En viktig samarbetspart inom Malmö stad är Fastighets- och gatukontoret, som använt förskolebarnens filmdokumentation för att få syn på olika stads- och trafikmiljöer ur barns perspektiv. Representanter från Fastighets- och gatukontoret medverkar under seminariet för att berätta om hur de samverkat med förskolor i arbetet med att förnya Södra Förstadsgatan i Malmö. En annan samarbetspartner är BID Malmö med Fastighetsägare BID Sofielund & Fastighetsägare BID Möllevången. Två föreningar som arbetar för att skapa trivsamma områden men stort fokus på barn och stadsutveckling. BID Malmö har skapat en egen stadsateljé för förskole- och skolbarn i området för att barn och unga ska kunna påverka sina förskolemiljöer och närmiljö. Läs mer om BID Malmö: https://bidmalmo.se/ 

Vildrosens förskola i Rosengård i Malmö har under det senaste året etablerat ett språkutvecklande utbyte av barns egna filmer med Solhaga förskola i stadsdelen Ryd i Linköping.

Barn på några förskolor har ritat och berättat om livet i Malmö tillsammans med animatören Lasse Persson – som transformerat barnens bilder till tecknad film. Det har bland annat skett i nära samarbete med BID Malmö. Under våren 2023 inleds ett utvecklingsarbete vid förskollärarutbildningen på Malmö universitet. Samarbetet syftar till att möjliggöra för barn i Malmö att få sina teckningar animerade – och visade.

Vi vill under seminariet samtala om hur pedagogisk verksamhet i samarbete med professionella kulturarbetare och andra aktörer kan medverka till att stärka barns delaktighet.

Se filmen ”Det är mitt land”: https://vimeo.com/524855277 • Läs mer om projektet: http://filmfatale.com 

Visas i samarbete med Folkuniversitetet