[:en]Which stories do we get to see on film and which characters do we come face-to-face with on the silver screen? Do we see ourselves in them – or is it only some of us who are represented?

A number of agents within the film industry have the power to decide which films get to reach an audience. What do they do with that power? How do cinemas, festivals and distributors currently address the issues of representation and diversity? What responsibility do they have for creation of a multifaceted choice of films? Are there any good examples of conscious film programming? Does something concrete need to be done? The seminar is based around a discussion panel, but the audience is also invited to contribute to a constructive conversation about the challenges and possibilities which arise in creating a film repertoire that is extremely diverse and representative in a broad sense.

Participants include Ellen Tejle (Bio Rio/A-märkt), Kristin Engstedt (Swedish Film Institute) and Julia Jarl (BUFF). Moderator: Jens Lanestrand (Biografcentralen).

The seminar is arranged by BUFF in association with WIFT Nordic, Panora /Folkets bio Malmö and Biografcentralen.[:sv]

Vilka berättelser får vi se på film och vilka karaktärer möter oss på vita duken? Känner vi igen oss eller är det bara somliga av oss som är representerade?

Olika visningsaktörer har makten att avgöra vilka filmer som ska nå ut till en publik. Hur förvaltas den makten? Hur jobbar biografer, festivaler och distributörer med frågor kring representation och mångfald idag? Vilket ansvar har de för att skapa ett mångfacetterat filmutbud? Finns det några goda exempel på medveten programsättning? Behövs några åtgärder? Seminariet är en paneldiskussion, men även publiken bjuds in att bidra till ett konstruktivt samtal om de utmaningar och möjligheter som finns i att skapa en filmrepertoar som innehåller en stor mångfald och bred representation.

Medverkande: Ellen Tejle (Bio Rio/A­märkt), Kristin Engstedt (Svenska Filminstitutet), Mouhamad Keblawi (Malmö Arab Film Festival), Julia Jarl (BUFF). Namn på fler medverkande tillkommer. 
Moderator: Jens Lanestrand, Biografcentralen.

Seminariet arrangeras av BUFF i samarbete med WIFT Nordic, Panora/Folkets bio Malmö och Biografcentralen.

[:]