DEN HÄR FESTIVALEN ÄR FÖR DIG.

I skrivande stund sköljer en våldsvåg över Malmö. Våld som drabbar oss alla. Många är de som är rädda för att vistas ute då de känner sig rädda och maktlösa. Medierna rapporterar om barn som blir mördade i sina egna områden, där de ska kunna känna sig trygga. Detta händer just nu i vår absoluta närhet.

Vi tror, mörkret till trots, att de allra flesta av oss vill hjälpa till med att återigen göra Malmö tryggt och fridfullt. Tillsammans skapa gemensamma mötesplatser som för oss samman snarare än isär. Det arbetet vill BUFF vara en del av.

Det fina med BUFF är att vi visar film för alla.
Det spelar ingen roll vem du är eller var du kommer ifrån.
På BUFF är alla välkomna.

Vårt samarbete med Malmö stads barnkulturenhet ser till att alla Malmös skolelever erbjuds att se film hos oss. Vi har planerat den här festivalen för dig, dina vänner, elever, barn och barnbarn. Vi vill att du tar chansen att uppleva film från hela världen tillsammans med era nära, men också med personer som du aldrig skulle trä a annars, såsom nya bekanta och vänner. Vi vill att våra gemensamma filmupplevelser ska leda till att vi pratar mer med varandra. Att vi tillsammans öppnar oss för varandra och delar med oss av våra erfarenheter. Vi tror att mötet kring en filmupplevelse berikar och gör oss ännu mer intresserade av andra kulturer, språk och berättelser. Vi tror att vi kan vara med och förbättra samhället en liten bit i taget. Både genom att ta unga på allvar, samt genom att utmana dem med historier som berör och ifrågasätter.

Inflytande är årets tema

Årets tema är inflytande och vi ställer oss frågan vilket inflytande unga har i samhället. Barn och ungdomar spelar idag in sina egna filmer med hjälp av mobiltelefonen eller webbkameran och konsumerar rörliga bilder framför datorn via exempelvis YouTube. Hur använder sig skolan egentligen av den gedigna digitala kompetens som finns hos dagens unga?

En annan viktig frågeställning är vilket inflytande unga i realiteten har vad gäller utbudet av film och tv som riktar sig till dem? En av anledningarna till att den norska ungdomsserien Skam blivit så framgångsrik är att den tar sin målgrupp på allvar och utgår från ett researcharbete där upphovspersonerna vänt sig till målgruppen och ska at kunskap om vilka frågor som är viktiga för unga idag.

Forskaren Elza Dunkels, som gästar BUFF 2017 med en föreläsning fredagen 24 mars, använder sig av begreppet juvenism för att synliggöra de maktstrukturer som gör att unga diskrimineras i samhället.

I mediernas nyhetsbevakning är till exempel barn och ungdomar i stor utsträckning osynligg jorda och ungas perspektiv tillåts sällan ta särskilt stor plats i samhällsdebatten. Vad händer med unga som växer upp och upplever att de saknar inflytande i samhället, över sitt eget liv och sin framtid?

Många av filmerna som visas på BUFF berör temat inflytande
och genom efterföljande diskussioner har vi som avsikt
att öppna upp för viktiga reflekterande samtal.

I arbetet med festivalen har vi tagit hjälp av ungdomar som fungerat som referensgrupp och som på olika sätt kommer att medverka i programmet. Inflytande är även ett genomgående tema i årets seminarieprogram.

Välkomna till ett BUFF som aldrig varit viktigare eller bättre än just nu.

BUFF FILMFESTIVAL
Daniel Lundquist, programchef
Julia Jarl, festivalchef