Christian Zetterberg vinner BUFFs pris för filmen skoldiscot