In his flat, clearly visible from outside, a man is taking photographs of himself in his underwear. What he doesn’t know is that a group of little girls are gathering outside his window. Very quickly, the challenge is to prove himself. TCI en lägenhet med insyn ifrån gården fotograferar en man sig i olika kalsonger. Vad han inte vet är att det utanför fönstret samlas en bevakande grupp småtjejer. Snart är utmaningen att bevisa vad man går för ett faktum. TC