Nadjaline is six years’ old and lives with her mother in the suburbs. She should recently have had a sibling but her mother lost the baby late in the pregnancy and is now depressed. To make her mum happy again Nadjaline does something very stupid.Nadjaline är sex år och bor med sin mamma i en förort. Hon skulle nyligen ha fått ett syskon, men mamman förlorade barnet i slutet av graviditeten och är nu deprimerad. För att göra mamma glad igen gör Nadjaline något väldigt dumt.