Börja skriv för att söka

Little White Dude

Venerman. Frankrike . Kortfilm. 2018. 17 min . Regissör: Swann Arlaud, Tatiana Vialle.
Undertexter: Engelsk text .

18-åriga Charles önskar att han vore en svart rappare. Frustrerad bestämmer han sig för att dra till Paris och hälsa på sin storebror som sedan länge har gett upp hoppet om sina egna rap-drömmar.

Trailer

{"_wpml_word_count":["{\"total\":79,\"to_translate\":{\"en\":79}}"],"_edit_lock":["1582107567:2"],"_edit_last":["2"],"_wpml_media_featured":["1"],"_wpml_media_duplicate":["1"],"_wpml_location_migration_done":["1"],"_thumbnail_id":["27540"],"_yoast_wpseo_focuskw":["Little White Dude"],"_yoast_wpseo_title":["%%title%% %%page%% %%sep%% %%sitename%% Filmfestival 2020 - Kortfilm"],"_yoast_wpseo_metadesc":["Little White dude- 18-\u00e5riga Charles \u00f6nskar att han vore en svart rappare. Frustrerad best\u00e4mmer han sig f\u00f6r att dra till Paris och h\u00e4lsa p\u00e5 sin storebror."],"_yoast_wpseo_linkdex":["43"],"_yoast_wpseo_content_score":["30"],"second_title":["Venerman"],"_second_title":["field_585a56561623e"],"year":["2018"],"_year":["field_585a56201623d"],"film_category":["91"],"_film_category":["field_584193b8b52d1"],"target_group":[""],"_target_group":["field_57cd4dd3ce326"],"class_recommendation":[""],"_class_recommendation":["field_58418ad0abe3b"],"age_recommendation":[""],"_age_recommendation":["field_5a761f78de7a0"],"spoken_language":["Franskt tal "],"_spoken_language":["field_57cd4dc3ce324"],"undertexter":["Engelsk text "],"_undertexter":["field_588b45055abe2"],"production_country":["Frankrike "],"_production_country":["field_588b4663f5785"],"regissor":["Swann Arlaud, Tatiana Vialle"],"_regissor":["field_57cd4e13ce327"],"run_time":["17 min "],"_run_time":["field_5c52f16be2233"],"movie_trailer_link":[""],"_movie_trailer_link":["field_57cd4d9cce323"],"_wpml_media_has_media":["1"]}