[:en]Free entry with festival wristband!

BUFF has assembled three short film packages which are shown after school hours, and which explore the idea of boundaries in different ways. The first film package focuses on young people who have gone over the line, and asks which factors can be seen to form the basis of this unfettered behaviour. Shorts package number two is about physical borders, people fleeing from something, and the different life chances we’re given. The third collection of films is about the norms which tell us how we should look or how we should be to fit in. Where does the line get drawn there?

These performances are aimed at young people from the age of about 13 and upwards. Free entry with a festival wristband (festival pass).

Theme Boundaries 1: Out on Their Own

Theme Boundaries 2: Inside & Outside

Theme Boundaries 3: Normbreakers[:sv]FRI ENTRÉ MED FESTIVALARMBAND!

BUFF har satt samman tre kortfilmspaket som visas efter skoltid och på olika sätt utforskar temat gränser. Det första filmpaketet fokuserar på unga som passerat gränsen och ställer frågor kring vilka faktorer som kan ligga till grund för ett gränslöst beteende. Filmpaket nummer två handlar om fysiska gränser, om människor på flykt och olika livsvillkor. Den tredje filmvisningen handlar om normer kring hur en ska se ut eller vara för att passa in. Var går gränsen där?

Visningarna riktar sig till ungdomar från högstadieålder och uppåt. Fri entré med festivalarmband.

Tema Gränser 1: Utsatthet

Tema Gränser 2: Innanför & utanför

Tema Gränser 3: Normbrytare[:]