Buff filmfestival 21-27 MARS 2020 – 040-30 25 05 info@buff.se

Språkutveckling för de yngsta

Språkutveckling för de yngsta
19 februari, 2020 Buff

Visas följande datum :

- 23/03/2020 - 14:15 - 17:00 - Salong: 2 - Panora

Språkutveckling för de yngsta

MÅN 23/3  KL 14.15–17.00 PANORA 2
Fri entré.
Anmäl dig via denna länken.

En eftermiddag med fokus på språkutveckling som ingår i satsningen Bokstart och genomförs med stöd av Region Skåne och Kulturrådet.

KL 14.15–14.55:
NORMKREATIV SAGOSTUND MED DRAG QUEENS

Kom och upplev en sagostund med Lady Busty & Miss Shameless från Drag Queen Story Hour. Här har fantasin och sagan inga normer eller gränser. På sagostunderna får världen vara precis så olik, stor och kärleksfull som den faktiskt är. Hör även mer om tankarna bakom konceptet.

Luisa Fajte från Lillsjöns förskola berättar kort om vilka tankar och känslor som besöket av DQSH väckte hos barnen. Vad har barnen tagit med sig och hur kan upplevelsen leva vidare på förskolan?

KL 15.00–16.00:
FILM FÖR SMÅ

Även mycket små barn tittar på film och berättar på olika sätt om sina filmupplevelser.
Ann Holmgren har regisserat åtta filmer för de allra yngsta och visar fyra av dem med efterföljande frågestund. Läs om filmerna i filmpaketet Babyfilm här.

Under hösten har BUFF, i samarbete med barnavdelningen Kanini på stadsbiblioteket i Malmö, genomfört filmvisningar med samtal för barn mellan 0–3 år och deras föräldrar. Ina Alm med sig av erfarenheter från filmvisningarna och öppnar för diskussion kring vad som kan vara bra film för de allra yngsta och hur en kan tänka om filmens roll i små barns liv.

KL 16.10–17.00:
FÖRSKOLAN FILMAR

Hur upplever barn staden? Och hur berättar de om den när de filmar sin vardag i trafiken? Amanda Neleryd från Gatukontoret och Per Dahlbeck från Förskoleförvaltningen presenterar projektet där förskolebarn i Malmö har fått i uppdrag att filma och visa de stads- och trafikmiljöer de befinner sig i dagligen. Filmerna har använts i dialogsamtal mellan barn, pedagoger och representanter från fastighets- och gatukontoret och klippts ihop för att ge ett smakprov på vad barns röster kan innebära när det gäller det framtida Malmö.

Arbetet har skett i linje med Barnkonventionens intentioner och för att närma sig ett av FNs 17 globala mål, nämligen mål 11; hållbara städer och samhällen.

  • Rekommenderas för ålder -

  • Rekommenderad klass -

  • Typ av visning - Seminarium