Börja skriv för att söka

Workshop: Jag, Julia – Filmvisning + Samtal

Ett samtal om barns och ungas upplevelser av våld i nära relationer, samt hur vi påverkas av hur denna typ av våld skildras i media och film. Under samtalet tar vi avstamp i filmen Jag, Julia. Moderator: Samtalet leds av Bridgett Stehag, verksamhetschef på Agera Kvinnojour.