Börja skriv för att söka

En bättre morgondag

Sveriges unga akademi och LadyBug Festival presenterar seminariet och kortfilmspaketet En bättre morgondag. Tillsammans tittar vi på fem utvalda kortfilmer med fokus på framtiden.

En av filmerna som visas heter Tom, en film som var det vinnande bidraget i den kortfilmstävling som under hösten arrangerades av Sveriges unga akademi, LadyBug och BUFF Malmö Filmfestival. Tom handlar om en pojke som inser att han är alldeles ensam. Med avstamp i filmernas olika teman leder en grupp forskare samtal om till exempel internet- fenomen och vardagsrasism. Ni får träffa en logoped, en IT-forskare, en filmvetare, en statsvetare och en medie- och kommunikationsforskare.

Seminariet leds av Robert Lagerström, IT-forskare på KTH och ledamot i Sveriges unga akademi, samt Aase Högfeldt, grundare och konstnärlig ledare för LadyBug Festival.

SVERIGES UNGA AKADEMI
En tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige, med en verksamhet som vilar på fyra ben: forskningspolitik, internationalisering, tvärvetenskap och utåtriktade aktiviteter.

LADYBUG FESTIVAL
En inspirerande, icke vinstdrivande, festival med fokus på film, konst och kultur i perspektiv av jämlikhet, rättvisa och miljö. Ladybug festival arbetar för mångfald och har varit en mötesplats för en bred publik sedan 2009.

OM FORSKARNA

IDA ROSQVIST är logoped och doktorand vid avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi vid Lunds universitet. Hon forskar om språkutveckling i skolåldern och hur denna påverkas av ens skolgång, men även stöttas genom undervisningen.

ROBERT LAGERSTRÖM är docent i systemarkitektur och IT-säkerhet vid KTH. Han forskar om komplexa systemarkitekturer och hanteringen av dessa när det kommer till förändringar och IT-säkerhet.

ANNA SOFIA ROSSHOLM är docent i filmvetenskap vid Stockholms universitet. Hon forskar om Ingmar Bergman, film och litteratur (adaptationer), filmpedagogik, ekokritik och filmmanus.

DAWAN RAOOF är statsvetare och doktorand vid institutionen för socialt arbete, Malmö univer- sitet. Han forskar om på vilket sätt vistelsen på olika samhälleliga institutioner påverkar barn och ungdomars uppfattningar om och inställningar till det samhälle som de ska växa upp i.

GUNILLA JARLBRO är professor i medie- och kommunikations- vetenskap vid Lunds universitet. Hon forskar bland annat om genus, medier och makt.

MODERATOR

AASE HÖGFELDT är grundare och konstnärlig ledare för LadyBug Festival. En film och kulturfestival med fokus på miljö, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Hon är film- och TV-producent, projektledare, produktionskoordinator