Buff filmfestival 19-24 MARS 2018 – 040-30 25 05 info@buff.se

Buffilusk

BUFFILUSK är ett projektet som för ut BUFFs filmutbud på sjukhus i Sverige genom en digital plattform. För BUFF är det viktigt att de barn och unga som inte kan komma till festivalen också ska få en chans att se riktigt bra barn och ungdomsfilm från hela världen.

Under våren 2017 genomfördes det pilotprojekt som ligger till grund för tjänsten med barn och unga som vårdades på sjukhusen i Helsingborg, Lund, Malmö och Kristianstad. Tack vare personal på avdelningarna för lekterapi så kunde BUFFs fantastiska festivalstämning och filmprogram nå ut till dem som inte kunde ta sig till festivalen på grund av skada eller sjukdom.

Nu har vi möjlighet att utveckla tjänsten och ge alla sjukhus i Sverige, med vårdplatser för barn, tillgång till filmerna  tack vare stöd från Postkodstiftelsen. Hittills är 20 sjukhus engagerade i projektet.

Från och med mars 2018 så kommer tjänsten att utökas med personliga presentationer av filmerna, möjligheten att recensera filmer och tillgång till pedagogiska filmhandledningar. Sidan kommer även innehålla interaktiva element som uppmuntrar till reflektion och att dela sina upplevelser av filmerna.

Om du jobbar på lekterapi eller sjukhus-skola och vill ha mer information och projektet, kontakta buffilusk@http://www.buff.se/

Om du vårdas på något av de sjukhus som ingår i projektet så kan du få en inloggning via lekterapin till Buffilusk och logga in här.