Buff filmfestival 21-27 MARS 2020 – 040-30 25 05 info@buff.se

Tema: Framtiden

FRAMTIDEN

Under festivalen kommer vi, inspirerade av Greta Thunberg och andra unga aktivister, att lyfta fram frågor som på olika sätt berör vår framtid. Några av våra filmer utspelar sig i framtiden eller leker med bilden av hur det kan komma att bli. Ytterligare några filmer tar avstamp i samtiden men väcker ändå frågor som får oss att fundera på vilken värld vi vill leva i och hur de val vi gör idag påverkar vår framtid. Det kan verka skrämmande, men också trösterikt, eftersom vi har makten att förändra och påverka.

De globala hållbarhetsmålen är en bra grund för hur vi ser på framtiden. De handlar om att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och frihet samt lösa klimatkrisen. Här finns viktiga ingångar till årets filmer som öppnar upp för de diskussioner vi vill föra under festivalen. Temat Framtiden löper som en röd tråd genom programmet och kommer att fångas upp i våra filmsamtal och seminarier.

VARMT VÄLKOMNA TILL BUFF 2019!