Start typing to search

Location

Royal

Royal är Malmös största biograf ägd av Filmstaden. När den öppnades 1961, var Royal den första biograf i Skandinavien som hade planerats för att kunna visa alla då kända filmformat. Förutom Cinemascope kunde Royal visa Cinerama, det vill säga tre synkroniserade projektorer som kunde visa en jättebild på duken.

Map

Upcoming screenings at Royal