Buff filmfestival 21-27 MARS 2020 – 040-30 25 05 info@buff.se

Dövfilmfestival Skåne

Fantastisk film ska vara tillgänglig för alla och så även filmfestivaler. BUFF samarbetar med Dövfilmfestival Skåne som bjuder på en “festival i festivalen” och möjliggör möten mellan döva och hörande barn och ungdommar.

Dövfilmfestival Skåne arrangeras av Spelis och Mo Gård folkhögskola i samarbete med BUFF, Dövfilmfestival Stockholm och Döviana. Dövfilmfestivalens syfte är att visa filmer där teckenspråket är huvudsakliga kommunikationsmedlet. Ett ytterligare syfte är även att lyfta fram döva och andra teckenspråkiga personer.

Festivalen har funnits sedan 2013 och genomförs med stöd av Malmö stad, ABF och Sparbanksstiftelsen Skåne samt Stiftelsen teckenspråkiga Dövas bästa i Malmö, Radiohjälpen, Craafordska stiftelsen samt Åhlénstiftelsen. Vill du veta mer om, och få kontakt med Dövfilmfestivalen – följ festivalen på Facebook eller besök deras hemsida.

Förfilm