Buff filmfestival 19-25 MARS 2022 – info@buff.se

Trivselregler

En bioupplevelse blir såklart som allra bäst när alla respekterar de trivselregler som finns. Varje lärare ansvarar för sina elever och att hänsyn visas för andra besökande klasser. Att sitta klassvis underlättar översynen.

Gå igenom med eleverna vilka tider som gäller, hur lång filmen är och vilka trivselregler som finns. Berätta att filmföreställningen kommer att introduceras och i vissa fall avslutas med ett kort samtal som ger eleverna möjlighet att säga eller fråga något om filmen. Kolla i programmet efter ”Q&A”-symbolen för att se vilka visningar som följs av samtal.

Förbered eleverna både på filmens tema, talat språk, textning och visa gärna filmtrailern. Uppmärksamma ifall samtal är knutet till filmvisningen, elever uppmuntras att delta. Samtalstiden är inräknad i programtiden så bussarna är beräknade därefter.

Informera eleverna om följande

• Skolbio är lektionstid och samma regler gäller i biosalongen som i klassrummet. Det är helt ok att reagera på bilderna man ser, men inte så det stör kompisarna eller kollegorna. 

• Mobiltelefoner ska vara avstängda och/eller insamlade av lärarna.

• Mat eller annan form av snacks får inte medbringas in i salongen.

• Det är fotoförbud på alla visningar under skoltid.

• Viktigt! Ha en fantastisk bioupplevelse.

BUFF = En trygg plats för alla

• Ingen form av sexuella trakasserier, trakasserier på grund av kön, eller könsöverskridande identitet eller uttryck, eller kränkande särbehandling är tillåtet på BUFF.

• Om du ser eller hör något under festivalen – kontakta BUFF:s personal på plats eller hör av dig på info@buff.se eller 040-302 505 för att kontakta BUFF:s ledning.

Har du synpunkter eller tips på hur vi kan göra BUFF:s visningar bättre eller tryggare för alla, hör av dig!

Vänligen,

BUFF Malmö Filmfestival