How can film at school – in addition to being a powerful experience, both artistically and emotionally – promote the learning of reading, writing and language skills? This, and much more will be discussed at this year’s big Day of School Cinema. The theme is ’Book to Screen’ and the whole day is dedicated to encouraging reading. From the program: Mark Reid from the British Film Institute and Christine Whitney, an English teacher in Lincolnshire, present a successful project about using film to promote reading in Britain. Sweden’s Reading Ambassador Johan Unenge talks about his work and the connections between books, comics and film. Teachers and students from Lillholmsskolan in Skärholmen, Stockholm, share their experiences from a project about art and writing. This year’s guest director Kjell-Åke Andersson shows clips from his work-in-progress adaptation of Åsa Linder’s novel, ”Mig äger ingen”. There will also be ”Film Pedagogy Live”: the screening of a secret festival film, followed by a talk for the audience to participate in. Svenska Filminstitutet’s (Swedish Film Institute) Day of School Cinema is the annual national meeting place for everyone interested in screenings and film-making in schools. You can take part in the latest research and get practical examples – inspiration guaranteed! And do not miss our traditional social event in the evening.Torsdag 14/3 kl 9-17
Plats: Filmstaden 1, Storgatan 22, Malmö

Avgift: 700 kr inkl. lunch, kaffe och mingel
Anmälan gör du via SFI här. Senast den 1 mars.

Hur kan film i skolan – förutom att vara en stark upplevelse både konstnärligt och emotionellt – främja inlärningen av läs-, skriv- och språkfärdigheter? Det och mycket mer ska diskuteras på årets stora skolbiodag. Temat är Boken på duken och hela dagen kommer att gå i läsfrämjandets tecken.

Ur programmet: Mark Reid från British Film Institute och Christine Whitney, engelsklärare i Lincolnshire, presenterar ett framgångsrikt arbete med film som läsfrämjare i Storbritannien. Sveriges läsambassadör Johan Unenge berättar om sitt uppdrag och om kopplingar mellan böcker, serier och film. Lärare och elever från Lillholmsskolan i Skärholmen delar med sig av erfarenheter från ett projekt om konst och skrivande. Årets gästregissör Kjell-Åke Andersson, visar klipp ur sin pågående filmatisering av Åsa Linderborgs roman ”Mig äger ingen”. Det blir också ”filmpedagogik live”; visning av en hemlig festivalfilm med efterföljande publiksamtal.

Svenska Filminstitutets skolbiodag är den årliga nationella mötesplatsen för alla som är intresserade av filmvisningar och filmskapande i skolan. Här får man koll på den senaste forskningen, praktiska exempel och garanterad inspiration. Missa inte heller vårt traditionsenliga mingel på kvällen.