Buff filmfestival 19-25 MARS 2022 – info@buff.se

BUFF Filmfestival

BUFF Filmfestival är en årlig återkommande internationell barn- och ungdomsfilmfestival som äger rum i Malmö under en vecka i mars. BUFF Filmfestival har sedan 1984 varit det viktigaste visningsfönstret för film för barn och unga i Norden.

 

EN MÅNGFALD AV FILMUPPLEVELSER

BUFF är en makalös filmfestival för den passar alla! Någon får sina allra första bioupplevelse på BUFF. Någon visar sin första långfilm för en kritisk skara barn. Någon ytterligare inspireras att själv berätta historier med hjälp av rörlig bild.

Många av de som besöker BUFF Filmfestival kommer dit med sin skolklass, men festivalen är öppen för alla filmintresserade.  En bra historia exkluderar inte någon publik utan får snarare människor att komma närmare varandra.

BUFF Filmfestival vill genom sin årliga återkommande filmfestival öppna möjligheterna för influenser från Europa och övriga världen och visa filmer som annars aldrig skulle visas i Sverige och i Malmö. I festivalens biomörker får publiken möta olika kulturer, höra främmande språk och följa med på äventyr. På BUFF står filmer för barn och unga i fokus.

UNG FILM I VÄRLDSKLASS!

Ambitionen är att erbjuda ett stort, varierat program av internationella filmer som ger barn- och ungdomspubliken ett breddat utbud av film, såväl till form som innehåll.

Ett genomgående tema som BUFF arbetar med är tolerans och alla barns och ungdomars rättigheter. BUFF vill undvika de mest stereotypa berättelserna och karaktärerna och föredrar istället filmer som på olika sätt är normbrytande. Det finns en hård press på barn och ungdomar kring hur de ”ska vara” för att passa in. De som bryter mot normen uppfattas som avvikande. Därför handlar många av våra filmer om unga människor som befinner sig i någon form av utanförskap.

En BUFF-film är berättad ur barns eller ungdomars perspektiv. Filmer som är 100 % BUFF tar sin unga publik på allvar, berör och ger nya perspektiv på livet och världen.

MÖTESPLATS

BUFF Filmfestival är en mötesplats för professionella som arbetar med film för en ung publik. Att slå ett slag för film som är riktad till en ung publik är viktigt ur många aspekter. BUFF vill vara en arena där vi lyfter frågor som handlar om tillgång på bra film för barn och unga och nödvändigheten av att skapa goda förutsättningar för produktion, distribution och visning av barn- och ungdomsfilm.

KRITERIER FÖR EN BUFF-FILM

Vilken typ av filmer visas på BUFF och hur görs urvalet? Här presenteras de kriterier vi jobbar utifrån för att sätta samman världens bästa filmprogram för en ung publik!

  • BUFF visar filmer som berättas ur barns eller ungdomars perspektiv. Vi letar efter filmer som tar upp angelägna frågor och berör.
  • BUFF visar film som kompletterar rådande filmutbud på biograferna och breddar barns och ungdomars bild av vad film är – både vad gäller konstnärligt uttryck och tematiskt innehåll.
  • BUFF strävar efter en bredd i programmet, det vill säga en mix av lättsamt och tungt, roligt och sorgligt, fantasi och realism. Många filmer som produceras för en ung publik tenderar att likna varandra och vi jobbar för att hitta filmer som inte är fyllda av klichéer och förutsägbarheter.
  • BUFF visar film som skapar igenkänning, men också filmer som skapar förståelse för sådant som är långt ifrån ens egen vardag. BUFF strävar efter att filmprogrammet ska innehålla en kulturell mångfald och berättelser från olika delar världen.
  • BUFF strävar efter en jämn könsfördelning, både vad gäller representation i filmerna och bland våra regissörer.
  • BUFF strävar efter att barn och ungdomar i alla åldrar, från förskolebarn upp till gymnasieålder, ska finnas representerade i festivalens filmer.

FILMURVAL

För att hitta världens bästa filmer för en ung publik besöker vi kontinuerligt olika festivaler och marknader för film, samt håller oss ständigt uppdaterade genom kontakter med distributörer och producenter. För varje år anmäls fler och fler filmer till festivalen via vår hemsida. För att göra urvalet av filmer till BUFF har festivalen satt samman två filmgrupper: en långfilmsgrupp och en kortfilmsgrupp. Inför varje festival tittar BUFF:s filmgrupper igenom närmare 1000 filmer.

FILMGRUPPER 

Långfilm: Daniel Lundquist, Måns Leonartsson, Tony Martelius Ågren, Mikael Mattesson, Julia Jarl, Khaeta Chittick, Deborah Fusaro, Claudia Gutierrez.

Kortfilm: Daniel Lundquist, Rebecka Hansson, Lina Birk, Ina Alm, Christina Tsiobanelis, Pan Goodall, Eze Montenegro, Maisa Dabus, Ida Klasson, Tatuli Japoshvili