Buff filmfestival 21-27 MARS 2020 – 040-30 25 05 info@buff.se

Film i skolan-dagen 2020 INSTÄLLT

Film i skolan-dagen 2020 INSTÄLLT

Film i Skåne har ställt in årets Film i Skolan-dagen. Vi hänvisar till Film i Skåne för mer info. 

Välkommen till en filmpedagogisk inspirationsdag om hur film kan skapa delaktighet och engagemang hos barn och unga. Programmet riktar sig till dig inom skola, utbildning och kultur, som vill arbeta med film. Under dagen kommer vi att undersöka hur film kan främja integration och vara en metod i arbetet med de globala målen samt barnkonventionen. Filmen är oslagbar som ingång i diskussioner om jämställdhet, rättvisa och demokrati.

Publiken på Film i skolan-dagen blir dessutom bland de första i världen att se delar av den kommande dokumentären om Greta Thunberg!

Tisdag 24 mars 2020, kl 9-16:30 på biograf Panora i Malmö
I anmälningsavgiften på 500kr + 25% moms ingår lunch och fika under dagen. FOMP-medlemmar betalar 400:- + 25% moms (skriv i övrigt fältet om du är FOMP-medlem). Sista anmälningsdag är 10 mars. Länk till anmälan hittar du nedan.

8.30-8.55 Registrering, kaffe & smörgås

9.00-9.30 Filminstitutet, Film i Skåne och FOMP hälsar välkomna
Carolina Falk och Jeanette Schjerva från Film i Skåne, berättar om regionala satsningar.

9.30-10.00 Eslöv – projekt för hållbar film i skolan
Nödvändigheten av att undervisa barn och unga i film- och bildkunnighet är alla överens om. Ändå vilar ansvaret fortfarande till stor del på enskilda eldsjälar och undervisningen i skolan är ofta projektbaserad. För att stärka demokratin och garantera alla barn samma kunskap behöver mer hållbara strukturer skapas. Från Eslövs kommun berättar Tine Billing, barnkultursekreterare och Johan Plambeck, utvecklingschef, om hur de med stöd av Film i Skåne och Region Skånes kulturförvaltning undersökt hur de kan arbeta mer hållbart med kultur i skolan i Eslövs kommun.

10.00-10.45 Åstorp – praktiskt filmskapande för nyanlända högstadieflickor
Dokumentärfilmaren Malin Andersson (känd för filmerna Belfast Girls och Blodssystrar) berättar om sitt filmpedagogiska projekt för nyanlända högstadieflickor i Åstorps kommun i Skåne. Några av flickorna är på plats och visar sina filmer. Q&A efter filmvisningen.

10.45-11:00 Fikapaus

11.00-11.30 FN:s världsmål – “Outside My Window” ett filmpedagogiskt verktyg (in English)
Kasper B. Olesen from the Danish production company Lommefilm tells us about the project “Outside My Window”. Three short documentary films were produced in Palestine starring three young Palestinians who all act upon the UN Goals. These films play an important part of the digital education material, which aim to teach Danish students age 10 – 16 to create their own documentary films. In January and February 2020 Lommefilm visits 30 schools all over Denmark – more than 700 students are involved in documentary filmworkshops about the UN Goals.

11.30-12:00 Filmriket – skolans väg till det globala språket och allas rätt till likvärdig filmpedagogik + FOMP delar ut pris till person/verksamhet/organisation som har arbetat för att främja, driva eller stärka ett film- och mediepedagogiskt arbete!
FOMP (Föreningen film och mediepedagogik) har bjudit in Lars-Eric Larsson filmkonsulent barn och ungdom på Filmpool Nord för att berätta om den digitala tjänsten Filmriket (filmriket.com) och Filmriket play. Därefter delas årets FOMP-pris ut! Läs mer om priset på fomp.se

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.30 Film – a language without borders (in English)
Charlotte Giese, Special Advisor, Children & Youth research, presents the study “Film – a language without borders”. European films can strengthen children and young people’s cultural understanding, identity and tolerance, according to this new international study, initiated by the Danish film Institute, the British Film institute and Germany’s vision Kino.

13.30-14.15 Lika vär(l)d – för vem?
Annika Wik, filmvetare, presenterar materialet ”Lika Värld – för vem?” och berättar hur du kan arbeta med filmklipp kring frågor om rättvisa, jämlikhet, demokrati mm. Materialet är skrivet av Annika Wik, på uppdrag av Svenska Filminstitutet.

14:15-14.45 Att arbeta med nationella minoriteter i skolan
Fatima Khayari, projektledare på Svenska Filminstitutet, presenterar det alldeles färska filmpedagogiska paket kring nationella minoriteter och berättar hur du som pedagog kan ta dig an materialet.

14.45-15.00 Fikapaus

15.00-16.30 Work in progress Greta-filmen – TBA