Start typing to search

Film-in-school day

  • Held in Swedish
  • Anmälningsavgift 500:- + moms, lunch och fika ingår. Eftersläpp till förmiddagens seminarier sker i mån av plats. Anmäl dig senast 1 mars på filmiskane.se.

Den livsviktiga filmen

Välkommen till en filmpedagogisk inspirationsdag, där vi vänder och vrider på kulturbegreppet. Vilka kreativa förmågor behöver vi träna? Varför är kulturen så viktig för vår hälsa? Och vad behöver vi förstå för att på bästa sätt kunna avkoda olika budskap och ta till oss kultur? Arrangörer är Film i Skåne, Svenska Filminstitutet, Filmregionerna och FOMP (Föreningen Film och Mediepedagogik).

Program och medverkande

  • Invigningstalare Anette Novak, vd för Filminstitutet
  • Keynote speaker Eva Bojner Horwitz, professor i musik och hälsa vid Kungl. Musikhögskolan
  • Hur faktagranskar och avkodar vi visuella manipulationer? Nikolaj Rodkjær, journalist (på engelska)
  • Livsviktiga samtal med filmen som hjälp Camilla Göransson – lärare Jämtlands gymnasium Joakim Wassberg – Mötesplats för ung kultur på Filmpool Region Jämtland Härjedalen
  • Filmbrevväxling med Buenos Aires – Elever kommunicerar med gemensamt språk – Per Dahlbeck – universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap, elever och lärare från Backaskolan i Malmö

Workshops

Efter lunch väljer du mellan följande två workshops:

Workshop 1 – Panora

Snabba och kreativa filmworkshops med filmaren Andreas Gejke, som ger inspiration till att arbeta mer med film i skolan skaparkraftuppsala.se.

Workshop 2 – Malmö Kulturskola (på engelska)

Philosophical thinking and creative filmmaking with children, med Lho Høiris & Louise Nabe-Nielsen, rumforundren.dk samt Tina Klemmensen, tina-klemmensen.dk. Workshopen hålls i samarbete med Malmö kulturskola